Thứ sáu, 25 - 07 - 14  Trang chủ    Diễn đàn    Liên hệ     English 
 
Viện Thú y
Cập nhật ngày 23 tháng 10 năm 2006

Viện Thú y

Địa chỉ: 86 Trường Chinh - Đống Đa

Điện thoại: 8(4) 8695140

Fax: (4) 8694082

Email: vty@netnam.vn

Website:

Lãnh đạo:

Lãnh đạo khác:

Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ chiến lược nghiên cứu bệnh gây ra bởi virut, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm và độc tố nấm mốc. Nghiên cứu điều kiện trong các mặt sinh vật học, miễn dịch học bệnh lý học và dịch tễ học. Đề xuất các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và phòng

Cơ cấu tổ chức:

Các thành tích đã đạt được:


 •    Viện Nghiên cứu Cây bông và Cây có sợi
 •    Viện Nghiên cứu ngô
 •    Viện Nghiên cứu rau quả
 •    Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
 •    Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam
 • Xem tiếp>>
       Thông báo     
                                                                                                              
  Bộ NN&PTNT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài NCKH Bộ giai đoạn 2010-2015 (danh mục ĐT ban hành kèm theo QĐ số 1628 QĐ/BNN-KHCN ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)
  Thông báo trúng tuyển để thực hiện các đề tài/dự án thuộc Chương trình Nghiên cứu sinh kế vùng cao
  Thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2009-2012
  Quyết định số 1462 QĐ/BNN-KHCN, 12/5/2008 về Phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án KHCN và danh mục các đề tài, dự án KHCN giai đoạn 2008-2010 kèm theo
  Nghị định CP số 115-2005 về KHCN và các văn bản liên quan đến nghị định
  QĐ số 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15/5/2006 về Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ
                                     
  Lượt truy cập: 8967708     
  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
  Điện thoại: 84.4.8237534, Fax: 84.4.8433637, Email: khcn@mard.gov.vn