Thứ tư, 23 - 07 - 14  Trang chủ    Diễn đàn    Liên hệ     English 
 
Viện Cơ điện nông nghiệp và sau thu hoạch
Cập nhật ngày 23 tháng 10 năm 2006

Viện Cơ điện nông nghiệp và sau thu hoạch

Địa chỉ: Ngõ 102 - Đường Trường Chinh - Nhà A2 Phương Mai-Đống Đa- Hà Nội

Điện thoại: 04-8523187

Fax: 04-8521131

Email: viae@fpt.vn

Website:

Lãnh đạo:

Lãnh đạo khác:

Chức năng nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn hạn và dài hạn của ngành cơ diện nông nghiệp. Nghiên cứu quy trình công nghệ, thiết kế chế tạo mẫu, xây dựng tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình sử dụng, bảo dưỡng, công nghệ phục hồi, sửa chữa các loại máy móc nông nghiệp (kể cả thuỷ lợi); Nghiên cứu qui hoạch cung cấp sử dụng điện, ứng dụng năng lượng điện và các dạng năng lượng khác vào sản xuất nông nghiệp; Nghiên cứu về đo lường, kiểm định và tuyển chọn mẫu máy móc thiết bị đưa vào sử dụng trong nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp; Chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, dịch vụ kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh các máy móc thiết bị nông nghiệp theo qui định hiện hành; Đào tạo cán bộ trên đại học, hợp tác quốc tế về chuyên ngành cơ điện nông nghiệp;

Cơ cấu tổ chức:

Các thành tích đã đạt được: Địa chỉ: Phương Mai - Đống đa - Hà Nội. Tel : (04) 8689187 - (04) 8689889; Fax : (04) 8521131; Email: viae@fpt.vnn. Lịch sử cơ sở - pháp lý: Thành lập theo Quyết định số 9NN/QĐ ngày 11/4/1968 của Bộ Nông nghiệp với tên gọi là Viện Công cụ và Cơ giới hoá Nông nghiệp sau đổi tên thành Viện Cơ điện Nông nghiệp theo Quyết định số 381NN/TCCB/QĐ ngày 18/3/1997 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đăng ký hoạt động KH&CN số 523 ngày 7/4/1997 của Bộ KHCN và MT. Có 6 Phòng Nghiên cứu: Động lực - sử dụng và sửa chữa; Nghiên cứu cơ giới hoá các khâu canh tác; Nghiên cứu cơ giới hoá thu hoạch; Nghiên cứu sơ chế và bảo quản nông sản; Nghiên cứu chế biến và cơ giới hoá chăn nuôi; Nghiên cứu điện và đo lường. Có 4 Trung tâm: Trung tâm nghiên cứu triển khai máy thuỷ khí và cơ giới hoá tưới tiêu; Trung tâm tư vấn đầu tư và phát triển cơ điện nông nghiệp; Trung tâm chuyển giao công nghệ và chế tạo mẫu (Hà Nội); Trung tâm nghiên cứu ứng dụng cơ điện (thành phố Hồ Chí Minh). Viện có hệ thống thiết bị đo lường, thử nghiệm hiện đại bằng cơ và điện tử trên 20 kênh tín hiệu đo và điều hành bằng máy vi tính phục vụ công tác nghiên cứu (đo các chỉ tiêu động lực họcvà kỹ thuật điện, năng lượng của máy nông nghiệpvà máy thuỷ khí; cơ lý tính của đất, cây trồng và nông sản; các chỉ tiêu về môi trường sản xuất ...). Một số thành tựu chính : + Viện đã tham gia xây dựng nền móng và phát triển ngành cơ điện phục vụ sản xuất nông nghiệpvà chế biến nông sản. Nhiều công trình đã được Nhà nước tặng thưởng: - Cải tiến, thiết kế, chế tạo liên hợp máy (và hệ di động) phục vụ khâu canh tác lúa nước phù hợp khí hậu, đất đai ở Việt Nam; - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống bơm kiểu mới tiết kiệm năng lượng phục vụ tưới tiêu nước cho các vùng sản xuất; - Hệ thống thiết bị sấy, quy trình công nghệ và máy chế biến ngô giống,thức ăn gia súc phục vụ các thành phần kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, từng bước xây dựng công nghiệp chế biến nông sản ở nông thôn. - Viện là thành viên của mạng lưới máy móc nông nghiệp trong khu vực (RNAM-ESCAP), chủ trì dự án năng lượng từ chất phế thải Úc-ASEAN (AAECP) giai đoạn III (1997 đến 2000).


Các đơn vị thành viên

Trung Tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện Nông nghiệp


 •    Trường Đại học lâm nghiệp
 •    Viện Chăn nuôi
 •    Viện Cây lương thực và cây thực phẩm
 •    Trường Đại học Thuỷ lợi
 •    Viện Bảo vệ thực vật
 • Xem tiếp>>
       Thông báo     
                                                                                                              
  Bộ NN&PTNT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài NCKH Bộ giai đoạn 2010-2015 (danh mục ĐT ban hành kèm theo QĐ số 1628 QĐ/BNN-KHCN ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)
  Thông báo trúng tuyển để thực hiện các đề tài/dự án thuộc Chương trình Nghiên cứu sinh kế vùng cao
  Thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2009-2012
  Quyết định số 1462 QĐ/BNN-KHCN, 12/5/2008 về Phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án KHCN và danh mục các đề tài, dự án KHCN giai đoạn 2008-2010 kèm theo
  Nghị định CP số 115-2005 về KHCN và các văn bản liên quan đến nghị định
  QĐ số 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15/5/2006 về Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ
                                     
  Lượt truy cập: 8965585     
  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
  Điện thoại: 84.4.8237534, Fax: 84.4.8433637, Email: khcn@mard.gov.vn