Thứ năm, 30 - 07 - 15  Trang chủ    Diễn đàn    Liên hệ     English 
 
Trung Tâm Tin học và Thống kê Bộ NN và PTNT
Cập nhật ngày 23 tháng 10 năm 2005

Trung Tâm Tin học và Thống kê Bộ NN và PTNT

Địa chỉ: Nhà B5 Số 2 Ngọc Hà Ba Đình Hà Nôi

Điện thoại: (04)8235804

Fax: (04)8230381

Email: icard@hn.vnn.vn

Website: www.agroviet.gon.vn

Lãnh đạo: Giám đốc TS. Nguyễn Viết Chiến

Lãnh đạo khác: Phó GĐ, KS. Trần Lâm Đường

Vị trí chức năng:

- Là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT được thành lập theo khoản 2, Điều 1 Quyết định số 254/2005/QĐ-TTg ngày 13/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ

- Thực hiện đầu mối về ứng dụng và phát triển CNTT, thư viện, thống kê chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thônphục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và các đối tượng có nhu cầu.

 

Nhiệm vụ:

- Ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ

- Xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác trung tâm tích hợp dữ liệu

- Quản lý và phát triển trang tin điện tử, cổng giao dịch điện tử của Bộ

Tổ chức thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin phục vụ lãnh đạo Bộ và các đối tượng có nhu cầu

- Thực hiện các hoạt động thống kê chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

- Tổ chức, quản lý thư viện nông nghiệp và PTNT

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc Trung tâm

- Thực hiện tư vấn và dịch vụ về: thống kê, thông tin, CNTT, thư viện phục vụ các đối tượng có nhu cầu

- Hợp tác, trao đổi với các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước

 

Các thành tích đã đạt được:

+ Dự án ứng dụng CNTT phục vụ CNH-HĐH NN&PTNT (giai đoạn 1):

Quyết định số 4604QĐ/BNN-TCCB ngày 23/12/2004 thành lập Ban Quản lý dự án

Giám đốc Ban Quản lý dự án: Ông Nguyễn Viết Chiến (trước kia là Ông Trịnh Đức Huy)

Tổng vốn dự án: 71 tỷ thực hiện đến năm 2008

Thực hiện năm 2005: 9,7 tỷ với 6 gói thầu. Hiện tại đang thực hiện cho các năm 2006, 2007

+ Dự án Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường:

Quyết định số 3662QĐ/BNN-TCCB ngày 27/12/2005 thành lập Ban Quản lý dự án

Giám đốc Ban Quản lý dự án: Ông Trần Lâm Đường

Tổng vốn dự án: 37 tỷ thực hiện đến năm 2008

Tổng số tỉnh thành tham gia: 20 tỉnh thành

Thực hiện năm 2005:  Phê duyệt báo cáo đầu tư. Năm 2006 bắt đầu thực hiện

+ Dự án GEO MATION FARM với HITACHISOFT (Nhật Bản)

Quản lý dự án: Ông Trịnh Đức Huy

Công nghệ GXML, áp dụng tiêu chuẩn mới (lần đầu tiên áp dụng tại Nhật Bản), Đã thực hiện thí điểm tại Hà Tây

Trang tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, có địa chỉ: www.agroviet.gov.vn là cổng thông tin chính thức của Bộ NN-PTNT nó sẽ là cơ sở kết nối với cổng thông tin quốc gia sau này


Lượt truy cập: 9526042     
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 84.4.8237534, Fax: 84.4.8433637, Email: khcn@mard.gov.vn