Chủ nhật, 21 - 09 - 14  Trang chủ    Diễn đàn    Liên hệ     English 
                          
                          
 

Tin tức & sự kiện     
Quyết đinh Phê duyệt Danh mục và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đặt hàng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2019
(Chi tiết nội dung Quyết định xin download tại mục VĂN BẢN MỚI)

Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT và hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015
Kính gửi các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại Nghị quyết số 47/ND-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ, Bộ đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc theo công văn số 6261/BNN-KHCN ngày 07/8/2014 về việc Báo cáo kết quả ứng dung CNTT và hướng dẫn xây dung kế hoạch ứng dung CNTT năm 2015. Tải công văn và hướng dẫn trong mục VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CÁC VÙNG

Mẫu phiếu điều tra ứng dụng và phát triển CNTT năm 2013 (ICT Index)
Theo CV số 1685/BNN-TH ngày 22/5/2013 về điều tra đánh giá ứng dụng CNTT của các đơn vị trong Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị điền vào phiếu điều tra dưới dây và gửi về cho Trung tâm Tin học và Thống kê (số 2 Ngọc Hà, Hà Nội). Mọi thắc mắc xin liên hệ anh Linh - 0902185762

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện „Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” thực hiện từ năm 2014
Kèm theo công văn và biểu mẫu

Xem tiếp >>  
Văn bản mới     

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đặt hàng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2019

Download


Quyết định: Phê duyệt Danh mục chương trình, dự án Khuyến nông Trung ương để xét chọn thực hiện từ năm 2015

Download


CV báo cáo kết quả ứng dụng CNTT và hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015

Download


Các Quyết định hướng dẫn xây dựng Khung kế hoạch ứng dụng CNTT 2015

Download


Thông báo nộp hồ sơ tuyển chon/xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC thực hiện từ 2015

Download


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ PHỤC HỒI SAN HÔ CỨNG

Download


Kết quả đề tài đánh giá sức tải Môi trường

Download


Đề xuất danh mục dự án Khuyến nông TW giai đoạn 2015-2017

Download


Bổ sung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2015

Download


Thông báo gửi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC thc hiện từ 2015

Download


Trang sau >>
                          
                          
     Đăng ký đề tài     
                                                                                                            
                                   
     Danh mục phép thử     
                                                                                                            
                                   
Lượt truy cập: 9076748     
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 84.4.8237534, Fax: 84.4.8433637, Email: khcn@mard.gov.vn