Thứ năm, 29 - 01 - 15  Trang chủ    Diễn đàn    Liên hệ     English 
                          
                          
 

Tin tức & sự kiện     
Quyết định 4766/QĐ-BNN-KHCN vv Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 của Bộ NN&PTNT
download trong mục văn bản mới.

Quyết đinh Phê duyệt Danh mục và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đặt hàng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2019
(Chi tiết nội dung Quyết định xin download tại mục VĂN BẢN MỚI)

Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT và hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015
Kính gửi các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại Nghị quyết số 47/ND-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ, Bộ đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc theo công văn số 6261/BNN-KHCN ngày 07/8/2014 về việc Báo cáo kết quả ứng dung CNTT và hướng dẫn xây dung kế hoạch ứng dung CNTT năm 2015. Tải công văn và hướng dẫn trong mục VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CÁC VÙNG

Mẫu phiếu điều tra ứng dụng và phát triển CNTT năm 2013 (ICT Index)
Theo CV số 1685/BNN-TH ngày 22/5/2013 về điều tra đánh giá ứng dụng CNTT của các đơn vị trong Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị điền vào phiếu điều tra dưới dây và gửi về cho Trung tâm Tin học và Thống kê (số 2 Ngọc Hà, Hà Nội). Mọi thắc mắc xin liên hệ anh Linh - 0902185762

Xem tiếp >>  
Văn bản mới     

Dự thảo thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download


Phụ lục các biểu mẫu

Download


Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT 2015

Download


QĐ: Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Download


Thông tư: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download


Thông tư: Quy định trình tự thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download


Báo cáo ĐMC Quy hoạch tổng thể khu và vùng NNƯDCNC đến năm 2020, định hướng đến 2030

Download


Thông tư Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download


Thông tư Quy định trình tự thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download


Dự thảo Thông tư: Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download


Trang sau >>
                          
                          
     Đăng ký đề tài     
                                                                                                            
                                   
     Danh mục phép thử     
                                                                                                            
                                   
Lượt truy cập: 9314603     
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 84.4.8237534, Fax: 84.4.8433637, Email: khcn@mard.gov.vn