Thứ sáu, 01 - 08 - 14  Trang chủ    Diễn đàn    Liên hệ     English 
                          
                          
 

                          
Tin tức & sự kiện     
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CÁC VÙNG

Mẫu phiếu điều tra ứng dụng và phát triển CNTT năm 2013 (ICT Index)
Theo CV số 1685/BNN-TH ngày 22/5/2013 về điều tra đánh giá ứng dụng CNTT của các đơn vị trong Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị điền vào phiếu điều tra dưới dây và gửi về cho Trung tâm Tin học và Thống kê (số 2 Ngọc Hà, Hà Nội). Mọi thắc mắc xin liên hệ anh Linh - 0902185762

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện „Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” thực hiện từ năm 2014
Kèm theo công văn và biểu mẫu

Danh mục các phép thử được ban hành kèm theo các Quyết định số 13,1570,1897,1898,1899,2490,2494,3027,3109,3129 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Thông báo của Bộ NN_PTNT số 1041 /TB-BNN-KHCN, ngày 20/2/2013 Về kết quả xây dựng, rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, lĩnh vực Thủy lợi giai đoạn 2008-2012

Xem tiếp >>  
Văn bản mới     

Thông báo nộp hồ sơ tuyển chon/xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC thực hiện từ 2015

Download


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ PHỤC HỒI SAN HÔ CỨNG

Download


Kết quả đề tài đánh giá sức tải Môi trường

Download


Đề xuất danh mục dự án Khuyến nông TW giai đoạn 2015-2017

Download


Bổ sung hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2015

Download


Thông báo gửi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC thc hiện từ 2015

Download


Thông báo nộp hồ sơ xét chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC

Download


QĐ Phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu và DA SX thử nghiệm cấp Bộ đặt hàng phục vụ tái cơ cấu ngành NN giai đoạn 2014-2018

Download


Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, Khuyến nông năm 2015

Download


ĐỀ XUẤT HỢP TÁC KHCN VỚI ĐÀI LOAN

Download


Trang sau >>
                          
     Thông báo     
                                                                                                            
Bộ NN&PTNT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài NCKH Bộ giai đoạn 2010-2015 (danh mục ĐT ban hành kèm theo QĐ số 1628 QĐ/BNN-KHCN ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)
Thông báo trúng tuyển để thực hiện các đề tài/dự án thuộc Chương trình Nghiên cứu sinh kế vùng cao
Thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2009-2012
Quyết định số 1462 QĐ/BNN-KHCN, 12/5/2008 về Phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án KHCN và danh mục các đề tài, dự án KHCN giai đoạn 2008-2010 kèm theo
Nghị định CP số 115-2005 về KHCN và các văn bản liên quan đến nghị định
QĐ số 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15/5/2006 về Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ
                                   
     Danh mục phép thử     
                                                                                                            
                                   
Lượt truy cập: 8982326     
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 84.4.8237534, Fax: 84.4.8433637, Email: khcn@mard.gov.vn